background

Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Yeraltı zenginliklerimizi en verimli bir şekilde değerlendirerek ekonomiye kazandırmak, kaliteli ve yüksek kömür üretimi ile ithal kömüre alternatif olmak ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak.

VİZYONUMUZ

Gelişmiş ülkelerde yeraltı kömür madenciliğinde uygulanan üretim teknolojisini havzamızda uygulamak, daha yüksek miktarda ve kalitede kömür üretimini temin etmek, madencilik faaliyetlerimizin iş güvenliği ve çevre yönetim sistemleri standardizasyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak, bilim ve teknolojiyi pratik deneyimlerimiz ile birleştirerek sektörde lider bir kuruluş olarak kalabilmenin koşullarını yaratmak, iş güvenliği kültürünün geliştirilmesini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışı kendisine ilke edinen daha fazla sayıda kişileri bünyesinde istihdam etmek.

Demirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan MadencilikDemirhan Madencilik